Het sponsorcontract

Wanneer je een sponsor hebt gevonden dan is het aan te raden om een sponsorcontract te sluiten waarin alle verplichtingen en rechten van de betrokken partijen staan. Wat er minimaal in het sponsorcontract dient te worden opgenomen is:

Partijen

Een omschrijving van de contractpartijen en van de personen die het contract tekenen.

Wederzijdse prestaties

Zowel de prestaties van de sponsor (bedrag of natura) moet in het contract, alsook de prestaties die de vereniging daarvoor terug geeft.

Als de sponsor een geldbedrag betaalt dan moeten de betalingscondities (factuurdata en betalingstermijnen) worden afgesproken.

Verwijzingen naar bondsreglement

Als de sportvereniging zich wil beroepen op voor haar geldende regelingen, dan moet daar expliciet in de overeenkomst naar worden verwezen

Duur van de overeenkomst

In een sponsorovereenkomst word altijd een looptijd opgenomen. Meestal worden sponsorcontracten voor minimaal een jaar afgesloten.

Controleer altijd de regels van de bond voordat je het contract sluit
Bewaar het contract op een plaats waar alle bevoegden toegang tot hebben
Nieuwsgierig naar Sponsit? Maak gratis account aan