De Sponsorcommissie

De sponsorcommissie is verantwoordelijk voor het werven en beheren van de sponsors van de vereniging. Hier komen veel werkzaamheden bij kijken die niet door één persoon alleen gedaan kunnen worden.

De samenstelling

Om alle taken te volbrengen zal de sponsorcommissie op zijn minst de volgende functies moeten bezitten:

  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Leden (penningmeester, acquisiteurs en PR)

Nieuwe commissieleden

Het is niet altijd gemakkelijk om nieuwe commissieleden te vinden. Er zijn steeds minder mensen die vrijwilligerswerk willen doen en daarnaast dient een commissielid ook nog geschikt te zijn voor de functie. Om de zoektocht naar nieuwe commissieleden te vergemakkelijken is het aan te bevelen om als bestuur duidelijke doelstellingen en functieomschrijvingen voor de sponsorcommissie te formuleren. Geef ook de gewenste termijn aan van het commissielidmaatschap. Hierdoor weet men precies waar men aan begint.

Geef als bestuur duidelijk aan wat je van de sponsorcommissie verwacht
Inventariseer de werkzaamheden van de sponsorcommissie en bepaal hoeveel mensen hiervoor nodig zijn
Formuleer heldere taakomschrijvingen en bepaal de vereiste capaciteiten voor elk commissielid
Maak een duidelijke vacature voor een nieuwe functie zodat men weet wat er van hem/haar verwacht wordt als ze in de sponsorcommissie plaatsneemt.
Nieuwsgierig naar Sponsit? Maak gratis account aan