Ambitie & Doelstellingen

Voordat er kan worden gezocht naar nieuwe sponsors zal je een aantal zaken helder moeten krijgen:

Ambitie

Allereerst zal duidelijk moeten zijn wat de exacte ambitie is van de vereniging. Deze ambitie zal met name voortkomen uit het beleidsplan van het bestuur. Als er bijvoorbeeld een betere jeugdopleiding moet komen dan zal dit de basis vormen van het sponsorplan.

Doelstellingen

Uit de ambitie volgen automatisch concrete doelstellingen. Wanneer de jeugdopleiding naar een hoger plan moet worden gebracht dan zullen er zaken nodig zijn als: Meer jeugdtrainers, betere materialen, fysiotherapeut, etc. Dit brengt de nodige kosten met zich mee en daaruit kan een duidelijke doelstelling voor de sponsorcommissie worden geformuleerd.

Huidige stand van zaken

Voordat je aan sponsorwerving kan beginnen dien je de eigen administratie op orde te hebben. Breng daarom in kaart wat de huidige stand van zaken is m.b.t. de sponsoring. Welke sponsorcontracten lopen er nog, welke contracten gaan er aflopen, welke bedrijven hebben er vroeger gesponsord, etc.

Processen

Het is verstandig om de processen binnen de sponsorcommissie helder te omschrijven en te verdelen (Wie doet wat?). Zodra er een sponsor wordt gevonden zal er een sponsorcontract moeten worden opgesteld, de tegenprestaties zullen snel moeten worden afgehandeld (borden en shirts bedrukken) en de factuur zal moeten worden opgestuurd. Het in kaart brengen van al deze processen zorgt ervoor dat er straks geen vertragingen optreden.

Stel jezelf de vraag: "Waarom hebben we sponsors nodig?"
Stem de sponsordoelstellingen af met de ambitie van de vereniging.
Communiceer de sponsordoelstellingen met de leden zodat men weet waar je mee bezig bent.
Nieuwsgierig naar Sponsit? Maak gratis account aan