Algemene sponsorregels

Algemene sponsorregels

In Nederland gelden er verschillende algemene regels rondom sponsoring. Deze regels staan o.a. in De Nederlandse Reclame Code (verder: N.R.C.) en de tabakswet. De belangrijkste bepalingen uit deze bronnen hebben we hieronder uiteengezet.

Sponsoring & alcoholhoudende drank

Artikel 19 - Sport- en evenementsponsoring

lid 1
Het verbinden van een merknaam van een alcoholhoudende drank aan een evenement is toegestaan.

lid 2
Het is toegestaan om de sponsoring op fysieke dragers te tonen in het kader van evenementen, mits wordt voldaan aan artikel 10, 16, 17, 21 en 30.

lid 3
Het is toegestaan om via fysieke dragers te adverteren in het kader van evenementen, mits wordt voldaan aan artikelen 10, 16, 17, 21 en 30.

lid 4
Ten aanzien van de inhoud van de reclame-uitingen die gebruikt worden in lid 1 t/m 3 geldt dat in geval van sport- en evenementensponsoring alle regels van deze Code van toepassing zijn.

Artikel 21 - Minderjarigen
Reclame voor alcoholhoudende drank in welke vorm dan ook mag geen publiek bereiken dat voor meer dan vijfentwintig procent (25%) bestaat uit minderjarigen.

Sponsoring & Kansspelen

Artikel IV.1
Sponsoractiviteiten door kansspelaanbieders zijn toegestaan met inachtneming van hetgeen in deze code is bepaald.

Artikel IV.2
Het is kansspelaanbieders verboden activiteiten van derden of radio- en/of televisieprogramma’s te sponsoren die zich grotendeels of expliciet richten op minderjarigen, tenzij de sponsoring uitsluitend is gericht op het motiveren van minderjarigen opdat zij zich in het belang van hun organisatie, school, club of vereniging inzetten voor de werving van volwassen deelnemers aan kansspelen.

Sponsoring & Tabak

Artikel 5

  • Elke vorm van reclame of sponsoring is verboden.

Meer informatie

De gehele N.R.C. kan je vinden op: Reclamecode
De gehele tabakswet is te vinden op: De Tabakswet

Nieuwsgierig naar Sponsit? Maak gratis account aan