Aandacht geven

Alles wat je aandacht geeft, groeit! Dit geldt zeker bij het beheren van je sponsors. Hierbij enkele tips om ervoor te zorgen dat de sponsors behouden blijven.

Communicatie

In het beheer van sponsors is een goede communicatie van groot belang. De sponsors zijn altijd betrokken bij de vereniging en de ambities die het zichzelf heeft gesteld. Houd de sponsors dan ook regelmatig op de hoogte van de laatste stand zaken. Niet alleen de sportieve prestaties, maar ook de voortgang van de verenigingsdoelstellingen kan met de sponsors gecommuniceerd worden. Door goed met je sponsors te communiceren houdt je de sponsors betrokken bij de vereniging en is de kans groot dat ze ook een betrokken sponsor blijven.

Accountmanagement

Het beheren van sponsors kan een tijdrovende taak zijn. Om ervoor te zorgen dat alle sponsors evenveel aandacht krijgen en dat zijzelf één aanspreekpunt hebben binnen de vereniging is het aan te bevelen om accountmanagement in te stellen. Je verdeelt dan de sponsors over de verschillende commissieleden en zij dienen het contact met de sponsor te verzorgen. Spreek bijvoorbeeld af dat er minimaal 2 keer per jaar telefonisch contact wordt opgenomen met de sponsor.

Evenementen

Het organiseren van evenementen voor je sponsors (zoals een borrel, wedstrijdbezoek, etc.) wordt door sponsors zeer gewaardeerd. Ze komen dan in contact me andere sponsors en kunnen wellicht zaken doen. Echter, bedrijven hebben vaak een overvolle agenda waardoor de opkomst erg laag kan zijn. Organiseer daarom niet teveel evenementen gedurende het seizoen, maar organiseer één evenement heel goed en communiceer dit ver van tevoren.

Houd je sponsors regelmatig op de hoogte van de laatste stand van zaken.
Stel accountmanagement in om de werklast te verdelen.
Liever één goed georganiseerd evenement, dan 10 halve.
Nieuwsgierig naar Sponsit? Maak gratis account aan