Sponsit Blog

Lees hier het laatste nieuws omtrent Sponsit.

MKB sponsort vanuit goodwill

22 augustus 2013

Onlangs was ik het scriptieonderzoek van onze stagiair Remco Bruijns nog eens aan het doorbladeren, waarin hij antwoord geeft op de vraag: "Hoe gaat het Midden- & Kleinbedrijf (MKB) om met sponsoring?" Eén van de vragen die de bedrijven werd gesteld was om aan te geven wat hun redenen om te sponsoren waren. Hierbij gaven de bedrijven aan voornamelijk uit goodwill te sponsoren. Wellicht een voor de hand liggende uitkomst, maar het wordt hierbij nog maar eens te meer bevestigt.

Vanuit onze eigen ervaring komen de meeste sponsors bij een sportvereniging uit het MKB. Wil je als sportvereniging dus de grootste kans op succes in je sponsorwerving, dan zal je dus op zoek moeten gaan naar bedrijven die jouw vereniging iets gunnen. Dit zijn veelal de bedrijven die in het netwerk en de omgeving van de vereniging zitten/liggen.

Overigens was er nog een opmerkelijke uitkomst: de bedrijven die vanuit goodwill sponsorde en goed contact hadden met de gesponsorde waren allemaal tevreden over hun sponsoring. Echter, de bedrijven die weinig tot geen contact hadden met de gesponsorde waren allemaal ontevreden. Hieruit kan worden opgemaakt dat sponsors die vanuit goodwill sponsoren het persoonlijke contact als zeer belangrijk ervaren.

Conclusie

Ga op zoek naar bedrijven die je vereniging iets gunnen (veelal bedrijven uit je netwerk & omgeving) en vergeet vooral niet de nodige aandacht aan je sponsors te geven!

De volledige top 5:

  • Creëren van goodwill
  • Vergroten zichtbaarheid/naamsbekendheid
  • Versterken sales
  • Versterken/Veranderen imago
  • Toename motivatie personeel
← terug